Etichetă: concurs

Regulamentul concursului“ Câștigă propriul tău ou de dragon”

Perioada concursului: 15.01-15.02.2023

Aria de desfășurare: facebook și studio545.ro

Art.1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI:

Brătilă Andreea-Valentina PFA

Art.2: DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

Concursul “Câștigă propriul tău ou de dragon”este organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament în perioada 15.01-15.02.2023 pe pagina de facebook studio545.ro precum și pe pagina web www.studio545.ro.

Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu platforma de socializare Facebook.

Art.3: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 15 ianuarie 2023 (23:59:59), cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și care îndeplinesc cumulative toate cele 3 cerințe:

  1. cumpără orice produs de pe studio545.ro în perioada 15.01-15.02.2023 (fără retur);
  2. lasă o recenzie relevantă pe site despre produsul achiziționat (minim  16 cuvinte);
  3. răspunde printr-un  comentariu la postarea despre concurs, pe pagina de facebook studio545.ro, la întrebarea “ce nume i-ai pune puiului tău de dragon și unde ai așeza oul de dragon dacă va ajunge la tine? “

Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs menționate în prezentul Regulament și/sau care au accesat pagina de Facebook aferentă Concursului înainte și/sau după încheierea Perioadei Concursului.

Art. 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Regulamentul Concursului este disponibil pe perioada acestuia pe pagina organizatorului, www.studio545.ro

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării Concursului, completarea și/sau modificarea urmând a fi aduse la cunoștință publicului.

Art.5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Pentru a participa la acest Concurs, Participanții trebuie să:

  1. achiziționeze orice produs, indiferent de valoarea acestuia de pe pagina organizatorului www.studio545.ro în perioada 15.01-15.02.2023, fără a solicita returul acelui produs.
  2. lase o recenzie cât mai relevantă (de minim 16 cuvinte) pe pagina organizatorului www.studio545.ro despre produsul achiziționat, conform punctului 1.
  3. intre pe pagina de Facebook studio545.ro și să lase un comentariu la postarea fixate pentru cest concurs, cu numele pe care i l-ar pune puiului de dragon și unde va plasa oul când va ajunge la participant, în  caz de câștig.

Nu vor fi acceptate ca fiind valide și vor fi șterse comentariile care nu respectă regulile de conduită în mediul online impuse de către facebook.

Nu vor fi acceptate ca fiind valide și vor fi șterse recenziile incoerente, care nu au legătură cu produsele sau serviciile studio545.ro sau care conțin injurii, instigare la ură, afirmații rasiste sau care lezează demnitatea altor persoane.

ART. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. CONDIȚII DE VALIDARE

Va fi desemnat un singur câștigător și 2 rezerve, prin tragere la sorți.

Anunțarea câștigătorilor va fi realizată pe data de 20 februarie 2023, ora 19:30, printr-o postare publicată pe pagina de Facebook studio545.ro, si printr-un comentariu la postarea de Concurs.

Pentru ca un Participant să fie validat pentru acordarea Premiului Concursului, acesta trebuie să dețină dreptul de participare și să îndeplinească cumulativ condițiile stipulate la Art.3.

Pentru desemnarea câștigătorilor se va lua în calcul respectarea pașilor mecanismului.

Un participant care achiziționează două sau mai multe produse de pe studio545.ro, pentru care va lăsa câte o recenzie validă și răspunde printr-un singur comentariu la întrebarea din postarea concursului de pe pagina de facebook studio545.ro, va participa la tragerea la sorți pentru desemnarea câștigătorului de două sau mai multe ori, egal cu numărul de produse achiziționate și recenzii validate.

In cazul in care unul dintre participanții desemnați câștigători nu îndeplinește condițiile de mai sus, premiul va fi acordat uneia dintre rezerve, in ordinea selectării acestora, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor de mai sus.

ART. 7. PREMIUL SI ACORDAREA PREMIULUI

Premiul oferit în cadrul acestui concurs constă într-o decorațiune de interior, confecționată 100% manual din carton și polistiren reciclate și sticlă. Este colorată cu vopsea acrilică. Are forma unui ou de dragon, care poate fi folosit ca atare sau ca lampă de veghe. Decorațiunea are 530 de grame greutate și 25 de centimetric înălțime. A ceasta va fi expediată câștigătorului în maxim 2 zile  lucrătoare de la data extragerii și validării acestuia. Costul transportului va fi suportat de către organizator.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte.

ART. 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informațiilor şi a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, nr de telefon, adresa e-mail, adresa de livrare, etc. în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament; Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate. Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situația personală. Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.

© Studio 545. Toate drepturile rezervate.